Hallitus

SISTA ry || Jäsenyys || Hallitus || Tapahtumat || Yhteystiedot || In English


SISTAn hallitus koostuu 3-11 opiskelija-aktiivista, jotka valitaan marras-joulukuussa syksyn jäsenkokouksessa. Hallitukseen voi hakea miltä tahansa vuosikurssilta. Hallituslaisen tulee olla SISTAn täysivaltainen jäsen, puheenjohtajan sisustusarkkitehtuurin pääaineen opiskelija.

Hallitus kokoontuu kerran viikossa keskustelemaan eri sektoreilla tapahtuneista asioista ja suunnittelemaan vuotta eteenpäin. Sektoreita ovat mm. uudet opiskelijat, kansainvälisyys, edunvalvonta ja ekskursiot. Pienuutensa ansiosta SISTAssa on helppo päästä moneen mukaan, sillä vaikka järjestössä on sektoreita, meillä kaikki saavat oman vastuukenttänsä ohessa osallistua myös muiden sektorien toimintaan halutessaan. Pienuuden vuoksi myös työmäärä on kevyempi kuin monella suuremmalla järjestöllä.

Hallitusvuosi on erinomainen tapa tutustua muiden vuosikurssien opiskelijoihin, ohjelman henkilökuntaan ja päästä vaikuttamaan asioihin jotka koskettavat nimen omaan omaa opiskelua ohjelmassa. Yhdistysten väliset suhteet luovat mahdollisuuksia päästä luomaan myös suhteita toisiin pääaineisiin. Aikaisempaa kokemusta ei vaadita ja pestinsä saa tehdä aina omalla innostuksellaan. Usein sanotaankin, että järjestö on aina kunkin vuoden hallituksensa näköinen.


Hallitus 2020

Puheenjohtaja & edunvalvonta – Emilia Heikkinen

Varapuheenjohtaja & edunvalvonta – Veera Hakomäki

Excursiovastaava – Satu Riikonen, Maria Mielonen, Sofia af Hällström

Uo & kv -vastaava – Vilma Vanhanen

Yhteisövastaava – Väinö Heiskanen, Ronja Chydenius

Rahastonhoitaja – Suvi Korvola

Yrityssuhdevastaava – Ella Liuksiala

Viestintävastaava – Jenni Suur-Inkeroinen


Mailaa meille!

sista.arts@gmail.com


Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: